Đại học Quốc Gia Trung ương

Đại học Quốc gia Trung ương (NCU) tên tiếng Anh là National Central University là một trong 7 trường đại học nghiên cứu đầu tiên của Bộ giáo dục

Bảng xếp hạng QS năm 2020 của Đại học Trung tâm xếp hạng thứ 497 trên thế giới. Từ bảng xếp hạng dưới đây, bạn có thể thấy rằng thứ hạng tốt nhất từ ​​năm 2015 đến 2020 là xếp hạng 391 của Thế giới. Nếu tính theo xếp hạng QS, xếp hạng mới nhất của Đại học Central tại Đại học Đài Loan Đối với vị trí thứ 10.