Đại học Quốc gia Thanh Hoa

Xếp hạng QS của Đại học Tsinghua năm 2020 đứng thứ 173 trên thế giới. Thứ hạng tốt nhất từ ​​2015 đến 2020 là thứ 151 trên thế giới năm 2017. Dựa trên bảng xếp hạng QS, xếp hạng mới nhất của Tsingda tại Đại học Đài Loan Vị trí thứ 2