Đại học Quốc gia Dương Minh

Được thành lập vào năm 1974, Đại Học Quốc Gia Yang Ming,cxếp hạngcnăm 2020 thứ 287 trên thế giới. Thứ hạng tốt nhất từ ​​2015 đến 2020 là thứ 256 của thế giới năm 2015. Nếu tính theo xếp hạng QS, xếp hạng mới nhất của Đại học Yangming tại Đại học ở Đài Loan là xếp thứ 6.