Đại học Dân lập Đông Ngô

Đây là Trường Luật là đầu tiên được thành lập tại hòn đảo xinh đẹp này, bao gồm các bộ môn Luật, Khoa học Chính trị, Kinh tế, và Kế toán, cùng với một Bộ môn Ngoại ngữ và Văn học kèm theo. Đại học Soochow là trường đại học tư đầu tiên và đứng trong top đầu bảng xếp hạng các đại học tư tại Đài Loan.