Đại học Công nghệ Đài Bắc

Taipei Tech được xếp hạng nhất trong số tất cả các trường đại học công nghệ (đánh giá của Bộ Giáo dục) và là trường có sinh viên được các doanh nghiệp lớn Đài Loan yêu thích nhất.