Đại học Quốc gia Sư phạm Đài Loan

Trường đại học sư phạm quốc gia Đài Loan là trường sư phạm Đài Loan, trường luôn duy trì truyền thống đào tạo giáo viên và giảng viên bậc cao. Hiện tại trường có khoảng 11000 học sinh trong đó 1500 sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới.